Liefde naar een hoger niveau: De World Peace Blessing

We verlangen allemaal naar liefde. Het huwelijk is voor de meesten van ons het ultieme symbool van liefde. Het is een verklaring en een belofte. Maar zou een huwelijk meer kunnen betekenen dan alleen het geluk van een echtpaar?
Is het misschien zo dat in een wereld waar veel huwelijken eindigen in echtscheiding en waar veel mensen ervoor kiezen helemaal niet meer te trouwen er iets mist in het huwelijk? Is het huwelijk nog belangrijk?
Vader Moon en zijn vrouw Hak Ja Han zeggen nadrukkelijk 'Ja', het huwelijk is heel belangrijk! Niet alleen is het huwelijk de kern van hun boodschap, ook is dit vanuit het vereniging's beginsel de bouwsteen van een wereld van vrede en de plek waar God's liefde wordt geboren. Door de World Peace Blessing (De Speciale Huwelijks Inzegening) komen huwelijken op een hoger niveau te staan en gaan deze verder dan alleen het geluk van het echtpaar. Het ontvangen van de Zegening betekent dan ook de beslissing om zich samen voor iets groters in te zetten.

Waarom kunnen we dan niet blijven leven als vanouds

We leven in een wereld waar verdeling, geweld en oorlog de orde van de dag zijn. De Verenigde Naties schatten dat 7 op de 10 vrouwen gedurende hun leven fysiek en/of seksueel geweld ondergaan. Alleen al in 2012 werden er 437.000 moorden gepleegd.
Dit soort grote problemen lijken soms te groot om ze op individueel niveau op te kunnen lossen. Ook lijkt het dat ze geen verband hebben met de persoonlijk situatie van mensen. Als we echter goed kijken wat er op nationaal niveau aan de hand is dan beginnen de puzzelstukjes samen te komen. In Amerika is huiselijk geweld de derde oorzaak van dakloze mensen en meer dan 3 miljoen kinderen worden ieder jaar blootgesteld aan huiselijk geweld.

Happy Couple

Minder dan de helft van alle kinderen leeft in een gezin met getrouwde ouders. In 1960 was dat nog 73%! Het blijkt dat 85% van de jeugd die in de gevangenis zit, uit gezinnen zonder vader komt. 71% van alle kinderen die voortijdig stoppen met studeren komen ook uit gezinnen zonder vader. Uit onderzoek blijkt er een duidelijk verband bestaat tussen echtscheidingen, relatieproblemen en de aanwezigheid van een vader tijdens de jeugd.
Als we naar deze statistieken kijken wordt het duidelijk dat een belangrijke oorzaak veel dichter bij huis ligt. Onze wereld bestaat uit landen die niet goed functioneren. Die landen bestaan uit gemeenschappen die worstelen met problemen. Die gemeenschappen bestaan weer uit gebroken gezinnen. Uit deze gezinnen komen mensen die zoeken naar de liefde die ze nooit gekregen hebben.

Hoe keren we dit domino effect om?

Vincent J. Bove schrijft in zijn boek Listen to Their Cries: Calling the Nation to Renewal, dat het gezin de belangrijkste plek is voor de opvoeding van de gehele samenleving en van essentieel belang is voor de gezondheid van de samenleving. Ieder menselijk wezen komt de wereld binnen door het gezin en ieder menselijk wezen is in essentie een gemeenschapswezen.

Stel je voor dat ieder kind de kans werd gegeven om op te groeien in huis dat gevuld is met liefde, acceptatie en vrede. Stel je een gezin voor waarin ouders van elkaar houden, hun kinderen liefhebben en leven voor de samenleving. Dat lijkt wel een sprookje maar dat is precies Gods bedoeling voor ieder van ons.
Vader Moon vertelt dat Gods verlangen vanaf het eerste begin was dat Adam en Eva zouden trouwen gericht op Zijn liefde en vervolgens een gezin en familie zouden vestigen welke die liefde over de hele wereld zou vermenigvuldigen. Jammer genoeg weten we allemaal hoe het verhaal van Adam en Eva afliep. Sinds die tijd heeft God geprobeerd ons terug te brengen naar dit oorspronkelijke ideaal, een plek waar we liefdevolle relaties en gelukkige gezinnen kunnen opbouwen, als fundament voor een wereld van vrede.

De Huwelijks Inzegening is een gelegenheid om de statistieken te veranderen. Deze Zegening is meer dan alleen een huwelijks ceremonie. Het bevat God als het centrum van de relatie en erkent de huwelijks relatie als iets dat uitgaat boven het echtpaar. Echtparen die worden gezegend begrijpen dat hun huwelijk niet alleen voor henzelf is, maar dat het de basis is voor een liefdevol gezin en samenleving en een wereld van vrede.

Wil je je huwelijk dieper beleven?

Voor hen die al getrouwd zijn kan de Huwelijks Inzegening hun huwelijk een diepere betekenis geven en het begin zijn van een nieuwe toewijding. Ook de opvoeding van de kinderen kan veel meer vreugde geven. Hierdoor helpen echtparen een samenleving op te bouwen waar het huwelijk en het gezin echt gerespecteerd en ondersteund wordt.
De huwelijks Inzegening bevestigd onze oorsprong als door God geschapen mensen. Het bevestigd ook dat we weten dat Hij wil dat Zijn kinderen door hun toewijding niet alleen hun gewoontes veranderen maar ook dat zij echt gelukkig zijn en de kans hebben een familie en cultuur te scheppen die volledig gericht is op goddelijke waardes.