Onze Oorspronkelijke Blauwdruk

Het Beginsel is een nog niet eerder ontdekt wereldbeeld, een nieuwe kijk op het leven, een nieuw gezichtspunt op de voorzienigheid en een nieuwe kijk op de geschiedenis. Het is een alomvattend beginsel welke alle religies, doctrines en filosofien bijeenbrengt, terwijl ze de unieke eigenschappen van elk behoudt.

Deze serie videos duren in totaal 2 uur en beantwoorden o.a. de volgende vragen:

 1. Waar komt de mens vandaan?
 2. Hoe werden wij geschapen en met welk doel?
 3. Is er een scheppende God?
 4. Wat is Zijn aard en waarom schiep Hij de mens?
 5. Als het leven van de mens een doel heeft, hoe kan dit dan vervuld worden?
 6. Is er een eeuwige geestelijke wereld waar wij na onze dood naartoe gaan? Zo ja, hoe ziet die wereld eruit?
 7. Door welke beginselen wordt die wereld bestuurd?

 1. Hoe is het kwade in de wereld gekomen
 2. Op wat voor manier kan het oorspronkelijke ideaal alsnog worden gerealiseerd?
 3. Wat zijn de principes en beginselen die hierbij worden toegepast
 4. Hoe werkt God in de menselijke geschiedenis?
 5. Wat voor missies hadden de providentiële figuren in de Bijbel?
 6. Waarom is dat voor ons nu nog van belang?
 7. Op wat voor manier en waar komt Christus terug?

 • Introductie tot Het Beginsel
 • De Schepping
 • De Val van de Mens
 • De Laatste Dagen
 • De Missie van de Messias
 • Opstanding
 • Voorbeschikking
 • Christologie
 • Beginselen van Herstel
 • Abraham en Isaak en Jakob
 • De Stenen Tafelen
 • Emmaus gangers
 • Hubble foto van de ruimte
 • Martin Luther en Leonardo da Vinci
 • Geboortehuis van Sun Myung Moon