My Image

Familie Federatie voor Wereldvrede

We zoeken allemaal naar geluk
en een leven
dat zinvol is
en vol met liefde

De Familiefederatie voor Wereldvrede (FWU) is een internationale gemeenschap bestaande uit gezinnen die ernaar streven het ideaal van ware liefde na te leven en een wereld van vrede op te richten, waarbij de eenheid van alle mensen, rassen en religies wordt nagestreefd. Veel leden van de FWU accepteren en volgen de visie en leer van Vader en Moeder Moon, het Goddelijk Beginsel.

Hoe kunt u ons leren kennen?

Iedere zondag is er een zondagdienst in Amsterdam, Argonautenstraat 1. Deze begint om 10.30 en kan ook online via Zoom gevolgd worden. (https://tinyurl.com/FWUNederland)

Iedere zaterdag tussen 14.00 en 17.30 worden er twee lessen over het Beginsel van een uur gegeven door Hans Campman. Deze lessen vormen een onderdeel van een cyclus van een twee daags seminar. De lessen worden ook gegeven in Amsterdam, Argonautenstraat 1.

Iedere donderdagavond is er een les die om 20.00 uur begint en ongeveer een een uur duurt. Deze les is ook onderdeel van een cyclus waarbij het Beginsel in zijn geheel behandeld wordt. Deze lessen worden gegeven door Derk van Dorsten op ons landgoed in Huize Glory, Elzenlaan 2 te Bergen aan Zee.

Voor al deze activiteiten is iedereen welkom!


"Racism, religious intolerance, the desecration of nature, and other misfortunes of our world are the result of serious problems in the human heart. That's where we should approach the solution of world problems. The hatred in the heart of man must be replaced with love"

Dr. Hak Ja Han Moon