Onze Oprichters

Tijdens diep gebed op paasmorgen kreeg de toen 16 jarige Sun Myung Moon een visioen van Jezus die hem vroeg zijn missie voort te zetten. In de jaren erna heeft Vader Moon het mysterie van God's voorzienigheid en de reden voor het leed van de mensheid ontdekt. Door openbaringen van God ontving hij nieuwe inzichten in de menselijke geschiedenis. Deze openbaringen zouden uiteindelijk de centrale leer van de Verenigingsbeweging vormen.

De beweging die ontstond door deze nieuwe inzichten blijft zich tot op heden uitbreiden. Terwijl Moeder Moon zijn werk nu voortzet, blijven zijn werk en woorden mensen over de hele wereld, inspireren om een leven van dankbaarheid, vrede en liefde te leiden.

As a Peace Loving Global Citizen

Een nieuwsgierige en gepassioneerde jongen verdiepte zich in de mysteries van het leven. Terwijl in de jaren rond 1930 Korea onderdrukt werd door het Japanse Rijk, zocht de jonge Sun Myung Moon naar antwoorden met betrekking tot het geloof. Hij had nooit kunnen bedenken dat zijn gepassioneerde gebed tijdens een vredige zonsopgang op een berghelling, zijn leven voor altijd zou veranderen.

Met diepe liefde voor zijn land, God en de mensheid, zocht hij een manier om zijn land vooruit te helpen en het woord van God te verspreiden.

Niet iedereen zou zijn nieuwe inzichten begrijpen en aanvaarden en al snel begreep Vader Moon dat het verkondigen van nieuwe ideeën gevaarlijk kan zijn. Toch koos Vader Moon ervoor om God te dienen, ondanks dat hij wist dat hij bereid moest zijn, zijn familie, zijn vrijheid en zelfs zijn leven op te moeten opofferen.

Vader Moon: Jarenlang heb ik naar een wereld gestreefd waar alle religies, rassen en naties met elkaar samenwerken en zo een eenheid vormen. Duizenden jaren geschiedenis liet echter zien dat de verdeling toenam. Nu leven we in een globaal tijdperk waarin we één moeten worden

Father Moon as a Peace-Loving Global Citizen

Mother of Peace

Moeder Moon: Voor het eerst open ik een inkijk in mijn leven. Ik doe dat met de hoop dat het verhaal van dit leven dat ik geleefd heb in overeenstemming met Gods liefde, anderen zal inspireren dezelfde missie, passie en droom na te leven.

Mother of Peace

Terwijl de beweging zich op nationaal niveau uitbreidde vondt Vader Moon de vrouw die hem zou helpen zijn boodschap van vrede over de hele wereld te verspreiden.
Het huwelijk dat vervolgens plaatsvond op 16 Maart 1960 tussen Rev. Sun Myung Moon en Hak Ja Han, markeerde een belangrijk keerpunt in de menselijke geschiedenis, waarbij een man en vrouw voor het eerst, als verenigde incarnatie van God de positie van de Ware Ouders konden innemen.

Moeder Moon's toewijding aan Vader Moon's missie, gekoppeld met haar eigen werk voor vrede, symboliseert de opleving van het vrouwelijke aspect van God en de cruciale rol die vrouwen hebben in het bouwen van een wereld van vrede.
Samen verspreidden ze de huwelijksinzegeningen over de gehele wereld, iets waar vaak over wordt bericht en dat daarom de meest bekende traditie van de Verenigingsbeweging zou worden.

Vader en Moeder Moon brachten hun boodschap naar de wereld en nadat ze in record tijd verschillende landen bezochten verspreidde deze zich op internationaal niveau waardoor mensen van ieder continent hun gingen volgen. In een tijdspanne van minder dan 20 jaar stuurden ze zendelingen naar 120 landen. De boodschap van Vader en Moeder Moon hielp ook om interreligieuze conflicten en politieke problemen op te oplossen en bleek cruciaal in het wereldwijde gevecht tegen het communisme.
Met een sterke overtuiging dat America een fundamentele rol speelde voor het bereiken van wereldvrede, investeerden Vader en Moeder Moon veel tijd en moeite in de Verenigde Staten. Hier zouden ze sommige van hun grootste overwinningen boeken, maar ook veel uitdagingen tegen komen.

Een bange regering in combinatie met politieke druk en een op sensatie beluste media creëerden de omstandigheden waarin Rev. Sun Myung Moon onterecht werd veroordeeld en een gevangenisstraf moest uitzitten in Danbury Connecticut in 1984. Gewend aan vervolging onderging Vader Moon deze 18 maanden veroordeling met een nederige en vergevende houding. Deze uiterst controversiële veroordeling zou uiteindelijk civiele en religieuze leiders van vele achtergronden verenigen in de strijd voor religieuze vrijheid.

Na zijn vrijlating, en met de ondersteuning van civiele en religieuze leiders, bleven Vader en Moeder Moon zich toewijden aan het oplossen van de grote problemen van deze wereld. In de decennia erna creëerden ze programma's voor interreligieuze samenwerkingen om gezamenlijk de problemen van oorlog en honger op te lossen. Om het gevaar van het communisme dat nog altijd zijn schaduw werpt over grote delen van de wereld te keren, hebben Vader en Moeder Moon hun leven geriskeerd en brachten ze Jesus' leer om onze vijanden lief te hebben in praktijk.

Moeder Moon, een vrouw van Vrede

Hak ja Han Moon, medeoprichter van de Verenigingsbeweging, heeft haar hele leven gewerkt voor vrede. Ze heeft aan de zijde van haar man met regeringsleiders, Nobelprijswinnaars, religieuze leiders en kunstenaars gewerkt om de wereld van Gods ideaal te verwezenlijken. Dit levenslange doel heeft haar over de hele wereld geleid en ervoor gezorgd dat haar stem gehoord is op alle plekken gehoord is.
In juli 1993 was ze de eerste Koreaanse vrouw die leden van het congres en senatoren op Capitol Hill toesprak. Twee maanden later op 7 september was Moeder Moon de eerste Koreaanse vrouw die een toespraak gaf in de Verenigde Naties. Haar boodschap verbond bij beide gebeurtenissen de verantwoordelijkheid van vrouwen in het bereiken van wereldvrede met de diepste elementen van het menselijk bestaan: het hart van God, het leiden van de mensheid en de betekenis van de menselijke geschiedenis. Als moeder van veertien kinderen, is ze een vrouw met een intense devotie aan God, de wereld en aan haar man en gezin - een vrouw van ware liefde

Hak Ja Han werd geboren in een wereld van politieke en religieuze conficten, in een kleine stad in wat is nu Noord Korea. Terwijl ze nog maar vijf jaar oud was, werd zij samen met haar moeder gevangen gezet door het communistische regime. Uiteindelijk vluchtte ze met haar moeder en grootmoeder naar het zuiden. Daar begonnen ze een nieuw leven en vonden ze rust bij een nieuwe religieuze beweging…

Op 11 april,1960 trouwde Hak Ja Han met Rev. Sun Myung Moon. Hun huwelijk zou de eenheid van God uitbeelden en Hak Ja Han zou de rol van moeder op zich nemen en haar partner in al zijn werk ondersteunen. Samen investeerden ze in onderwijs, kunst, het versterken van het gezin en de grote wereldproblemen.

Moeder Moon heeft haar echtgenoot altijd ondersteund en samen met hem de uitdagingen aangegaan. Ze heeft geholpen de dialoog te faciliteren ten behoeve van vrede.