Stacks Image 8

Boodschap van Mother Moon tijdens de Wereld Summit voor Wereldvrede 2019

- Tijdens deze wereld summit kwamen 1200 leiders van 110 landen bijeen om concrete plannen voor wereldvrede uit te werken -

Ik twijfel er niet aan dat de mensen die hier zijn samengekomen, die pioniers zijn die deze in deze tijd en de toekomst nodig zijn.
Gedurende de geschiedenis is er heel veel moeite gedaan door rechtvaardige mensen en geestelijke leiders om een wereld van vrede te stichten maar zonder dat ze de essentie van God begrepen, kon hun droom niet vervuld worden. God is zowel onze Vader als onze Moeder. Oorspronkelijk zou de mensheid bestaan uit zonen en dochters van God, maar vanwege de Val en zonde werd dit niet gerealiseerd. Het werk van de Voorzienigheid om ons terug te brengen naar de bloedlijn van God is de
Huwelijks Inzegening van de Familie Federatie. Hierdoor worden zij (die deelnemen aan deze ceremonie) weer erkend als behorende tot de oorspronkelijke bloedlijn van de Hemelse Ouder (God). Op dit moment verovert deze beweging stap voor stap de wereld.
Nu kan de mensheid eindelijk het antwoord krijgen. Deze beweging van Ware Gezinnen is de enige manier om al de problemen van deze wereld op te lossen.
Daarom heb ik vele jaren verschillende wereld tournees gemaakt. God heeft me vele rechtvaardige profeten gestuurd die door Hem waren voorbereid.
Wat moeten we doen voor de 7,6 biljoen mensen op deze aarde zodat ze de situatie van God begrijpen? Ik vraag daarom aan de staatshoofden die hier zijn , om messiassen van jullie land te worden als je naar je land teruggaat.
De weg naar een vredevolle wereld, waar geen oorlog of conficten meer zijn, is door de Ware Ouders en hun leer te aanvaarden. We kunnen alle landen van de wereld als een familie en broers samenbrengen voor God. De plek waar dit kan gebeuren is niets anders dan onze langgekoesterde droom en de droom van God: het Koninkrijk van God in Hemel en Aarde.
Laten we onthouden dat de enige weg naar voorspoed voor de mensheid kan komen door het eeuwig dienen van God.
Ik bid dat we samen de wereld van een menselijke familie die verenigd is onder God kunnen bereiken.
Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie (FWU
Tel +31-20-6957440
info@fwu.nl | www.fwu.nl

Stacks Image 49