My Image

Over de FWU

Achtergrond

De FWU is in 1997 door vader Sun Myung Moon en zijn vrouw Hak Ja Han opgericht om de missie van de Verenigingskerk uit te breiden en een alliantie van mensen te vormen die geloven dat op God gerichte gezinnen, de basis vormen voor een gezonde samenleving en een vredevolle wereld.
Zoals ook uit de naam blijkt, streeft de FWU drie doelen na: familie, vrede en vereniging. De centrale missie van de FWU is het promoten van ethische en morele waarden die de familie beschermen en versterken. Zo geloven we in de universele principes dat echtparen elkaar trouw moeten zijn, dat ouders hun kinderen liefhebben en voor ze zorgen en dat kinderen hun ouders en grootouders respecteren.
Het woord 'Unificatie' refereert aan het ideaal van eenheid tussen geest en lichaam, man en vrouw en tussen hemel en aarde.
De FWU zoekt ook naar een cultuur van vrede door interreligieuze en internationale samenwerking te promoten rond de universele thema's van gezin, liefde en het leven voor elkaar. Lees meer over onze achtergrond

Oprichters

Tijdens diep gebed op paasmorgen kreeg de toen 16 jarige Sun Myung Moon een visioen van Jezus die hem vroeg zijn missie voort te zetten. In de jaren erna heeft Vader Moon het mysterie van God's voorzienigheid en de reden voor het leed van de mensheid ontdekt. Door openbaringen van God ontving hij nieuwe inzichten in de menselijke geschiedenis. Deze openbaringen zouden uiteindelijk de centrale leer van de Verenigingsbeweging vormen.

De beweging die ontstond door deze nieuwe inzichten blijft zich tot op heden uitbreiden. Terwijl Moeder Moon zijn werk nu voortzet, blijven zijn werk en woorden mensen over de hele wereld, inspireren om een leven van dankbaarheid, vrede en liefde te leiden. Lees meer over onze oprichters

De Centenary Tentoonstelling

Met deze tentoonstelling vieren we honderdste geboortedag van Sun Myung Moon en eren we zijn levenswerk. Zijn leven was echt opmerkelijk en we zijn er trots op een compilatie van de belangrijkste aspecten van zijn leven, werk en ideeën te laten zien.
Dit jaar vieren we ook het feit dat 60 jaar geleden Vader en Moeder Moon getrouwd zijn. Sinds zijn overlijden in 2012 is Moeder Moon zich blijven inzetten voor een wereld van vrede. Lees meer over de Centenary Tentoonstelling