1. Afhankelijk van elkaar

Een samenleving waarin de afhankelijkheid van elkaar erkend wordt

2. Welvaart voor Iedereen

Een economie waarbij alles eerlijk verdeeld wordt

3. Universele Waarden

Ethische waarden die door iedereen worden nageleefd

De "Rallies of Hope" die in 2020 hebben plaatsgevonden

  • 1st Rally of Hope August 09, 2020
  • 2nd Rally of Hope September 27, 2020
  • 3rd Rally of Hope November 22, 2020
  • 4th Rally of Hope December 05, 2020